Statement diversiteit - Oosterhoff

Statement diversiteit

Bij Oosterhoff willen we ongekende mogelijkheden creëren door kennis, expertise en denkkracht samen te brengen. We werken met de beste generalisten en specialisten en geloven dat diversiteit van medewerkers bijdraagt aan het verrijken van onze cultuur, verbeteren van onze diensten en het vergroten van onze creativiteit en innovatie. Diversiteit en inclusie zijn daarmee belangrijke waarden voor Oosterhoff en haar werkmaatschappijen, die bovendien aansluiten op onze kernwaarde ‘menselijk’. Oosterhoff staat ervoor een organisatie te zijn waar medewerkers zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht zichtbare en onzichtbare verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven, kenmerken en identiteit. Wij staan ervoor om te blijven werken aan een cultuur waarin onze medewerkers zich erkend voelen voor hun unieke identiteit, geïntegreerd zijn in de groep en zich gewaardeerd voelen voor hun bijdragen.

 

Om te zien hoe onze medewerkers dit ervaren en de voortgang te bewaken, monitoren en rapporteren we jaarlijks in ons jaarverslag over de voortgang en resultaten. Daarnaast meten we jaarlijks onze medewerkerstevredenheid waarvan ook de beleving op het gebied van diversiteit & inclusie onderdeel uitmaakt. We gaan voor jaarlijkse verbetering.

 

Naast bovengenoemde algemene doelstellingen, worden er specifieke doelstellingen per werkmaatschappij vastgesteld.

 

Diversiteit & inclusie vragen geen projectmatige aanpak, maar staan bij Oosterhoff blijvend op de agenda.