Oosterhoff breidt uit met drie nieuwe werkmaatschappijen: L3Q, Urban Physics en DataBuilt - Oosterhoff

Oosterhoff breidt uit met drie nieuwe werkmaatschappijen: L3Q, Urban Physics en DataBuilt

11 september 2023

Oosterhoff breidt haar ecosysteem fors uit met drie nieuwe werkmaatschappijen. L3Q (laboratoriumadvies), Urban Physics (gebiedsinrichting) en DataBuilt (gebouwprestaties) hebben zich in de afgelopen maanden bij Oosterhoff gevoegd. Oosterhoff verbreedt én verdiept hiermee haar werkveld.

 

 Urban Physics plaatst Oosterhoff nog duidelijker aan de start van bouwprojecten en levert totaaladvies voor een duurzame gebiedsinrichting. Waar Oosterhoff met DataBuilt juist weer langer betrokken blijft en een duidelijk standpunt inneemt dat gebouwen blijvend moeten uitblinken in prestaties. L3Q zorgt voor een verdiepingsslag in laboratoriuminrichtingen. Dankzij het ecosysteem levert Oosterhoff ook hier een totaaladvies.

 

Krachten bundelen

Oosterhoff bestaat nu uit twaalf organisaties in de ingenieursbranche en ruim zeshonderd medewerkers. Gerard Doos, CEO van Oosterhoff: “Binnen Oosterhoff bundelen we deze krachten en functioneren we waar nodig als een eenheid. Dat maakt ons uniek, hier zit onze kracht. Zelfstandig sterk, maar ook als eenheid. Want samen bereik je meer.”

Meer over de toevoegingen aan ons ecosysteem:

 

L3Q

L3Q ontwerpt en adviseert op het gebied van laboratoriuminrichting. Met expertise, ervaring en kennis van regelgeving loopt ze voorop bij laboratoria, waarbij veiligheid, flexibiliteit en duurzaamheid centraal staan. Gebruikersinput speelt een belangrijke rol in het gefaseerde ontwerpproces.

L3Q heeft een team van lab-adviseurs dat bestaat uit Kees-Jan Guijt, Raymond Verkade en Wilco Bouvrie. Samen vormen ze een multidisciplinair team wat klaar staat voor de integrale uitdagingen op het gebied van laboratoria. Vanaf 1 april 2023 is L3Q onderdeel van Oosterhoff, het is gevestigd in Delft. De directie wordt gevormd door Gerard Janssen (ook directeur van Huygen).

 

Gerard Janssen: “Door de connectie met Oosterhoff zijn we in staat om opdrachtgevers op een breder gebied van dienst te zijn. We kijken verder dan vaste laboratoriuminrichting. Denk aan bouwkundig advies, gebouwinstallaties en bouwfysica. Zo kunnen we een totaaladvies leveren, dat maakt ons als L3Q onderscheidend.”

L3Q heeft een team van lab-adviseurs dat bestaat uit Kees-Jan Guijt, Raymond Verkade en Wilco Bouvrie. L3Q heeft een team van lab-adviseurs dat bestaat uit Kees-Jan Guijt, Raymond Verkade en Wilco Bouvrie.

 

Urban Physics

Urban Physics richt zich op de creatie van een gezond stadsmilieu. Architect en stedenbouwkundige Jo Coenen en Gerard Doos hebben deze organisatie samen in het leven geroepen. In Urban Physics voegt Jo Coenen zijn stedenbouwkundige activiteiten samen met de reeds ontwikkelde technische kennis. Nu zijn 45-jarige carrière een voorzichtig einde nadert, gaat zijn lang gekoesterde wens in vervulling: zijn inspanningen voor het gezonde stadsmilieu in handen leggen van een team van integraal opererende ingenieurs. Ingenieurs met uitgebreide ervaring in de structuuropgave van stad-land-gebouw in een infrastructurele context.

Jo Coenen en Gerard Doos: oprichters van Urban Physics. Jo Coenen en Gerard Doos: oprichters van Urban Physics.

 

Jo Coenen: “Resultaten komen alleen tot stand door samenwerking tussen disciplines. Je kunt onze werkwijze als een trechter zien. De algemene vragen komen bij Urban Physics binnen. Hier doen we eerst een analyse vanuit verschillende vlakken en technieken. Denk aan rioleringssystemen, groen, hittebestand of infrastructuur. Dit maakt het vraagstuk concreter, vervolgens kan met de maatschappijen van Oosterhoff de realisatie plaatsvinden. Dat maakt dat de samenwerking met Oosterhoff veel meerwaarde biedt.”

Vanaf 30 juni 2023 zijn Jo en een aantal stedenbouwkundige collega’s vanuit zijn bedrijf Jo Coenen Architects & Urbanists (JCAU) onderdeel van Urban Physics en daarmee het ecosysteem van Oosterhoff. Jo zal de komende jaren nog betrokken blijven bij Urban Physics.

 

DataBuilt

DataBuilts dienstverlening draait om het optimaliseren van gebouwprestaties door middel van praktijkgerichte analyses. De aangeboden diensten garanderen niet alleen een vaste terugverdientijd en/of return on investment, maar waarborgen tevens een blijvend geoptimaliseerde werking van gebouwen over hun gehele levensduur. Dit betekent dat de cruciale prestatiekloof tussen ontwerp en exploitatie overbrugd wordt, zowel bij nieuwbouw- als verduurzamingstrajecten. Gebaseerd op echte gebouwdata bieden de DataBuilt-experts advies aan gebouweigenaren en -beheerders. Hierdoor worden de prestaties van gebouwen daadwerkelijk afgestemd op de verwachtingen die tijdens het ontwerpproces zijn vastgesteld.

Vanaf 24 augustus 2023 treedt DataBuilt officieel toe als een nieuwe werkmaatschappij binnen Oosterhoff.

 

Directeur Loes Visser: “Dit stelt ons in staat om waarde toe te voegen gedurende elke fase van een gebouw – van initiatiefase tot einde levensduur - en om contracten te baseren op meetbare prestaties in plaats van enkel inspanningen. We kijken als DataBuilt uit naar de uitdagingen en kansen die voor ons liggen, terwijl we blijven streven naar een wereld waarin gebouwen excelleren in de praktijk zoals ze dat doen op papier.”

 

Over Oosterhoff

Oosterhoff geeft een duurzame toekomst aan de gebouwde omgeving door kennis, expertise en denkkracht te bundelen. Het ecosysteem van Oosterhoff bestaat uit twaalf bedrijven met in totaal ruim 600 medewerkers: ABT, ABT België, ABT Deutschland, abtWassenaar, Adviesbureau Lüning, Adviesbureau Van de Laar, bbn adviseurs, Huygen, Meelis & Partners en nu ook L3Q, DataBuilt en Urban Physics. Ook denktank Quake is onderdeel van Oosterhoff.