Oosterhoff gaat samenwerking aan met L3Q - Oosterhoff

Oosterhoff gaat samenwerking aan met L3Q

04 augustus 2022

Op vrijdag 17 juni jl. ondertekenden Gerard Doos, CEO bij Oosterhoff, en Peter van Heesewijk, directeur en adviseur bij L3Q, de officiële samenwerkingsovereenkomst. Voor Oosterhoff betekent dit een uitbreiding van kennis op het gebied van laboratoria-ontwerpen en daarmee een sterkere positie in een belangrijke sector.

Laboratoriumontwerper en -adviseur Peter van Heesewijk biedt met L3Q alle aspecten met betrekking tot de realisatie van (micro)biologische en chemische laboratoria, van advies en ontwerp tot bouwbegeleiding. In de laboratoriumadvieswereld wordt bij uitstek gezocht naar toekomstbestendige en duurzame oplossingen voor de noodzakelijke veranderingen in onze leef- en werkomgeving.

“Oosterhoff is altijd op zoek naar nieuwe relevante verbindingen  De samenwerking met L3Q kenmerkt zo’n nieuwe verbinding. Wij zijn al actief bezig met de technische uitdagingen voor laboratoria en deze stap vormt daarmee uitbreiding van onze kennis  en dienstverlening aan klanten”, zegt Gerard Doos.

 

 

Peter van Heesewijk heeft in het verleden al samengewerkt met verschillende organisaties binnen Oosterhoff. Van Heesewijk: “Het doel van de samenwerking is voor mij om mijn kennis en netwerk voort te laten bestaan in een grote professionele omgeving, zoals die van Oosterhoff en haar werkmaatschappijen. Ik zie in deze samenwerking marktsynergie en toegevoegde waarde en heb veel zin om aan deze klus te beginnen en medewerkers te ontmoeten en nieuwe verbindingen aan te gaan tussen Oosterhoff, L3Q en opdrachtgevers.”

 

Binnen Oosterhoff werkten al werkmaatschappijen samen aan laboratoria, dit wordt nu ook uitgebreid: Huygen, vanuit de gebouw- en procesinstallaties en ABT, voor bouwkunde, projectmanagement, ontwerpleiding, constructies, bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid en bbn, vanuit programmatisch advies, proces- en projectmanagement en bouwkosten.

 

Gezamenlijk gaan we deze samenwerking vormgeven. Niet alleen gaan we de technische uitdagingen aan om onbegrensde oplossingen te bedenken voor de moderne laboratoriumomgeving en haar gebruikers, maar we creëren ook kansen voor onze eigen medewerkers. “Deze samenwerking biedt ons de mogelijkheid om de eindgebruiker nog beter te begrijpen en zo nog passender laboratoria en de bijbehorende installatie ontwerpen te kunnen ontwikkelen, zegt Gerard Janssen, directeur bij Huygen.