Oosterhoff privacy- en cookieverklaring - Oosterhoff

Oosterhoff privacy- en cookieverklaring

Oosterhoff Group B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6881 N.K.) Velp aan de Arnhemsestraatweg 358, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Oosterhoff Group B.V. hecht veel waarde aan uw privacy en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wij ontvangen vertrouwelijk behandeld wordt. De wijze waarop de persoonsgegevens worden verwerkt voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) stelt.

 

Gegevensverwerking, doeleinden en bewaartermijnen

 

Oosterhoff Group B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Daarnaast worden de algemene bezoekgegevens van onze website bijgehouden. In dit kader kan het zijn dat bepaalde gegevens worden geregistreerd en voor statische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website worden gebruikt. Het kan gaan om de volgende gegevens: het IP-adres van het apparaat waarmee u onze website bezoekt, de tijdstippen van de bezoeken aan de website en de gegevens die door de browser van u als bezoeker worden meegestuurd. Meer informatie hierover kunt u vinden op: https://matomo.org/faq/general/faq_18254/.

 

Oosterhoff Group B.V. verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

 

De gegevens die wij van u ontvangen, proberen wij zo anoniem mogelijk te maken. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Oosterhoff Group B.V. bewaart uw persoonsgegevens voorts niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van een ouder en/of een voogd. Oosterhoff Group B.V. kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via c.knubben@oosterhoffgroup.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Cookies

 

Oosterhoff Group B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Oosterhoff Group B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. U kunt in dit geval gebruik blijven maken van de website van Oosterhoff Group B.V., maar mogelijk wel met verminderde werking.

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door Matomo. Oosterhoff Group B.V. gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en om de effectiviteit te meten van onze advertenties. Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van Matomo raadplegen via https://matomo.org/guide/manage-matomo/privacy/, Oosterhoff Group B.V. heeft geen invloed op het privacybeleid van Matomo.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oosterhoff Group B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar c.knubben@oosterhoffgroup.eu.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Oosterhoff Group B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging persoonsgegevens

 

Oosterhoff Group B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via c.knubben@oosterhoffgroup.eu.

 

Aanpassen privacy statement

 

Oosterhoff Group B.V. behoudt zich het recht voor haar privacy statement en/of cookiebeleid aan te passen indien ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Op onze website zullen de wijzigingen worden gepubliceerd en is het meest actuele versie van het privacy statement en het cookiebeleid van Oosterhoff Group B.V. te vinden.