bbn adviseurs - Oosterhoff

bbn adviseurs

 

bbn is een onafhankelijk adviesbureau voor gebouw en gebied. Opdrachtgevers schakelen ons in wanneer ze behoefte hebben aan een innovatieve oplossing voor hun project. Projectontwikkelaars, gemeenten, de zorg, het onderwijs… overal worden mooie toekomstplannen gemaakt. Plannen die antwoord geven op klimaatverandering, verstedelijking, vergrijzing, digitalisering.

 

bbn geeft de ruimte om plannen wáár te maken. Dit doen we door met grensverleggende oplossingen te komen. Hoe groter de uitdaging, hoe gemotiveerder we zijn er een succes van te maken. Of het nu gaat om circulair bouwen, een architectonisch statement maken of een bestaand gebouw transformeren naar een nieuwe bestemming.

 

Met 120 specialisten op het gebied van strategische gebouw- en gebiedsontwikkeling, directievoering, bouwkostenmanagement, projectbegeleiding en vastgoedmanagement biedt bbn de juiste ondersteuning in élke fase van het bouwproces.

Naar bbn adviseurs