Martijn Schiphorst - Oosterhoff

Martijn Schiphorst

23 augustus 2023

Martijn Schiphorst (24) is sinds 1 september 2022 trainee bij Oosterhoff. Hij heeft tijdens de eerste acht maanden van het traineeship bij Huygen gezeten, waar hij werkte voor de onderzoeksafdeling van Huygen. Momenteel is hij werkzaam bij bbn in Houten als planeconoom en zal in 2024 starten met de laatste fase van zijn traineeship.

 

Voor Martijn is duurzaamheid erg belangrijk. Hij heeft tijdens zijn opleiding Bedrijfseconomie daarom ook gekozen voor de minor Circulaire Economie. Deze minor zorgde ervoor dat mijn wereldbeeld over de toekomst drastisch werd veranderd. Ik werd geconfronteerd met zowel mijn eigen handelen als dat van ons als mensheid. Als we zo doorgaan hebben de generaties na ons geen of minimaal bestaansrecht. We moeten ons handelen duurzaam transformeren. Dit begint naar mijn mening bij het bedrijfsleven.”

 

Waarom vind jij duurzaamheid belangrijk?

 

Duurzaamheid trekt mij aan sinds ik stage ging lopen vanuit mijn opleiding Bedrijfseconomie. Ik merkte dat financiële afdelingen voornamelijk denken vanuit financiële waarde, terwijl andere waarden zoals maatschappelijke of ecologische waarde achtergesteld waren. “Waarom kiezen voor hogere investeringskosten, als het lager kan? Die Co2 uitstoot kost ons toch geen geld?” Nu zouden ze daar wel anders over denken. Dit was voor mij de trigger om de minor Circulaire Economie te gaan volgen, want in deze minor werd er vanuit ecologische, sociaal-maatschappelijke en financiële waarde gekeken naar strategische vraagstukken. De minor heeft ervoor gezorgd dat ik vanuit andere perspectieven ging kijken naar bijvoorbeeld het huisvestingsvraagstuk. Niet wat kost de woning, was mijn vraag, maar wat levert het op voor de omgeving, het milieu én de bewoner?

 

Hoe ben jij bij Oosterhoff terecht gekomen?

 

Mijn eerste contact met Oosterhoff was via LinkedIn. Ik werd door een recruiter van Oosterhoff benaderd om op kennismakingsgesprek te komen in Enschede, nabij mijn woonplaats. Dit zorgde voor een comfortabel eerste gesprek, waardoor ik mij gelijk thuis voelde bij de organisatie. Vervolgens moest ik een nog een pitch voorbereiden waarin mijn persoonlijkheid, toegevoegde waarde en toekomstige leercurve centraal stond. Hieruit volgde mijn aanstelling bij Oosterhoff.

 

Waarom voelde Oosterhoff als een juiste plek voor jou?

 

Ik ben een open-minded persoon, die graag samenwerkt, geïnteresseerd is in de ander én duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Deze eigenschappen passen bij de identiteit van Oosterhoff, waarin respect, ontwikkeling, diversiteit en duurzaamheid belangrijke kernwaarden zijn.

 

Wat betekent ‘Onbegrensd’ voor jou?

 

Voor mij is de definitie van onbegrensd in de context van Oosterhoff dat je jouw ontwikkeling onbegrensd kan uitstippelen omdat er altijd naar je voorstellen en ideeën geluisterd wordt,  onafhankelijk van je positie in de organisatie.

 

Wat maakt Oosterhoff uniek?

 

Ik ben van mening dat Oosterhoff zich binnen de ingenieursbranche innovatief opstelt, waarin de organisatiestructuur uniek is. Waarbij de grote en middelgrote spelers allemaal centraal worden geleid en onder een merknaam opereren is dit bij de werkmaatschappijen van Oosterhoff niet het geval. De werkmaatschappijen van Oosterhoff werken vanuit hun eigen merknaam met hun bestaande en nieuwe klanten. Dit maakt de werkmaatschappijen uniek en complementair aan elkaar. Dit is wat Oosterhoff, en haar medewerkers, kleur geeft.

 

Hoe zou jij het traineeship bij Oosterhoff omschrijven?

 

Het traineeship heeft een totale duur van twee jaar bestaande uit drie periodes van acht maanden bij verschillende werkmaatschappijen. De route bepaal je zelf, waardoor je je eigen ontwikkeling kan managen. De verschillende periodes en werkmaatschappijen maken je werkzaamheden gevarieerd, maar zijn toch aansluitend op elkaar.

 

Het mooie aan het traineeship is dat je meerdere functies binnen een periode kan bekleden, je ruimte hebt om te schuiven en tal van nieuwe collega’s leert kennen van verschillende werkmaatschappijen. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik in mijn eerste jaar met verschillende bedrijfsculturen in aanraking ben gekomen, waarin een divers medewerkersbestand was met tal van achtergronden en culturen. Dit heeft mij als mens ontwikkeld en mijn wereldbeeld verbreed.

 

Het traineeship vraagt wel enige mate van ondernemerschap. Je moet je eigen pad bepalen en daarbij een passende functie. Dit vergt een ondernemende en zelf reflecterende houding. Hier moest ik in het begin aan wennen.

 

Op welke manier komt ondernemerschap nog meer terug in jouw traineeship?

 

Een van de voordelen van het traineeship is de mogelijkheid om in het JongOosterhoff bestuur te zitten. Zelf vind ik dit een geweldig initiatief, aangezien ik met JongOosterhoff de stem van de jong medewerker kan laten gelden en mij als verbinder kan opstellen door bijvoorbeeld het organiseren van evenementen. Tevens kan je met eigen ideeën komen en ideeën verzamelen van (jong) medewerkers.

 

Hoe ervaar je het werken bij meerdere locaties?

 

Het werken op locaties over heel Nederland en België maakt mijn werkomgeving variërend en verbindend. Ik leer continue collega’s kennen met kenmerkende regionale eigenschappen. En ik probeer collega’s van werkmaatschappijen ook op een positieve manier uit te dagen om de kantoren van andere werkmaatschappijen eens te bezoeken. Daarnaast inspireert een andere werkomgeving mijn denken over de infrastructuur, normen en waarden en gewoontes in Nederland.

 

Wat waren jouw verwachtingen en hoe is de werkelijkheid?

 

Toen ik bij Oosterhoff begon had ik de verwachting dat je meer richting een functie werd geduwd bij de werkmaatschappij waar je actief bent. Dit blijkt helemaal niet het geval te zijn. Juist de vrijheid om meerdere functies te bekleden binnen een periode maakt het traineeship zo leerzaam en een toegevoegde waarde voor je persoonlijke ontwikkeling.

 

Wat wordt jouw opdracht in de derde ronde?

 

Met mijn financiële en duurzame achtergrond heb ik voor de 3de periode, startend in 2024, al een redelijk beeld waar ik een toegevoegde waarde kan zijn en mijzelf in wil ontwikkelen. Ik zie mijzelf in een gecombineerde functie op de financiële afdeling en Quake. Waarin ik een werkmaatschappij kan ondersteunen met de administratie én kan bijdragen aan duurzame innovatieve oplossingen.

 

Wat is jouw toekomstvisie?

 

Op dit moment ben ik werkzaam bij bbn in Houten in de rol van planeconoom (met de vrijheid om ook bij andere functies mee te kijken). De financiële berekeningen in combinatie met (duurzaam) vastgoed- en gebiedsontwikkeling spreken mij erg aan. Dit komt allemaal samen bij planeconomie. Ik zie mijzelf in de toekomst wel als planeconoom in de beroepspraktijk. Wie weet bij bbn.